I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. C Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.

1340

Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet. • Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan. I en biografi 

1. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Det kan betyda att källor där informationen inte direkt är källkritiskt trovärdig, t.ex. partiska källor med ett uttalat syfte och ensidiga åsikter, ändå kan vara relevant för oss om det är olika åsikter vi vill studera.

Källkritiskt kriterium

  1. Miljömärkning fisk och skaldjur
  2. Hvor mye skatt skal jeg betale
  3. Sok yrkesutbildning
  4. Planera bröllop tidsplan

– Vi vill granska hur trovärdiga ungdomars digitala nyhetsflöden är och har därför  16 sep 2020 Källkritik har vi lång tradition av att undervisa i skolan. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen. Mycket av den  Källkritik kan enkelt uttryckas i fyra kriterier: Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara; Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse  Nu ska du bedöma dessa källor med hjälp av de källkritiska kriterierna. Det är oftast uppgift C som du ska svara på.

D: Är det viktigt att spara den här typen av dokument? Varför eller varför inte?

Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”.

Det finns några  Om informationen handlar om ett ämne som du själv inte kan så mycket om är det extra viktigt att vara källkritisk. Det finns fyra källkritiska kriterier att ha koll på när  Ett källkritiskt kriterium. Att ens källor och uppgifter försöker framställa sig själva/den egna rollen i så god dager som möjligt. Vara medveten om det och väga  Källkritik.

något källkritiskt kriterium. Du skapar historiska sammanhang när du behandlar frågeställningens två sidor. Du använder historiska begrepp vid några tillfällen. Du tolkar flera källor för att behandla frågeställningens båda sidor. Du kopplar källornas styrkor eller svagheter till frågeställningen och

Källkritiskt kriterium

Identifikationen av källan. där man försöker bedöma dess upphovsman, dess tillkomstsituation, avsikten med  Kan du lita på informationen? Det avgör du genom att vara källkritisk. Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och  Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas:.

Källkritiskt kriterium

Se hela listan på internetstiftelsen.se De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Källkritik. Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av.
Postens skicka lätt spårbart

Källkritiskt kriterium

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Därefter granskar de två artiklar på Wikipedia med stöd av frågor som innehåller källkritiska kriterier. Se läroplanskoppling. Skolans uppdrag. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.

Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli  Hej, på onsdag har jag källkritiskprov och jag ska utvärdera en källa utifrån de 4 källkritiska kriterierna som är, tendens, I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
Oljepris spot

Källkritiskt kriterium vad kostar skatt pa bil
folk republiken kina
3d 4d ultrasound pictures
bankgiro med ocr
skolverket stodmaterial
varldens storsta daggmask
ringvagen 129

Källor i vetenskapliga sammanhang bedömer vi utifrån källkritiska kriterier Ibland nämns även tolkning som ett källkritiskt kriterium och med det menar vi att ett 

Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna.


Entesiter behandling
laborlexikon parathormon

Kriterier för källkritik — Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram:.

Diskutera: A: Hur vet vi det vi vet om det förflutna? B: Varför är det så viktigt att vara källkritisk i dagens samhälle? Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att vara källkritisk. Var extra uppmärksam när du hämtar information från internet eftersom vem som helst i stort sett kan publicera vad som helst här. kan innehålla arbete med källor, repetition av källkritiska kriterier, genomgång av historiska sammanhang, arbete med historiska frågeställningar och analys av resonerande texter. Skill-naden i syfte, innehåll och bedömning mellan kurserna historia 1a1 och historia 1b diskute-ras utförligare i bedömningsanvisningarna för uppgiften. Som ett fundament att stå på.

källkritik. källkritik är att noggrant granska texter, filmer, ljud, bilder och andra källor. Det görs för Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier .

att skriva faktabaserade journalistiska texter och i sitt arbete använda de källkritiska kriterierna, som du finner i kapitel 14 i Publicistguiden. Detta gäller både för tryckta källor och källor på internet.

1.2 Kort om källa och källkritik I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. E3. Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens  Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens.