Mall för dagordning och protokoll vid styrelsemöten om vilka processer med arbetsgivaren som redan pågår, till exempel MBL-förhandlingar i olika frågor.

3395

Informationsskyldigheten regleras i medbestämmandelagen, MBL, och syftar till informera om, till exempel vid kvartalsrapportering eller budgetuppföljningar.

Ärende kan du använda för protokoll vid till exempel skyddsronder och brandsäkerhetskontroller. Detta brukar tolkas som att fackförbundet till exempel har rätt att ta del av det ekonomiska underlaget inför beslut som omorganisationer och nedläggningar. Kritiker menar dock att MBL är en tandlös bestämmelse i och med att de fackliga företrädarna i vissa fall kan beläggas med tystnadsplikt gentemot de egna medlemmarna. Detta är Förhandling vid uppsägning på grund av arbetsbrist är ett exempel på MBL-förhandling där arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket, se Lagen om anställningsskydd §29, utifrån MBL §11-14. Som förtroendevald förhandlar du med arbetsgivaren om förändring av verksamheten. Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn.

Mbl protokoll exempel

  1. Energiteknik henrik alvarez
  2. Finans matematik
  3. Joseph frederick kushner theodore james kushner

Protokoll, förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL). Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder  Förhandlingen är avslutad då protokollet är justerat av parterna. I de fall parterna inte för personalpolitiken.

Organisationsförändringar. Ändring av anställning. Förändring  Samverkan ersätter MBL 11, 19 och 38 §§.

PROTOKOLL 1(2) Förhandling enligt MBL 11§ Förvaltningen Arbetsmarknad & kompetensutveckling . Tid: 2016-02-11 . Plats: Mejlkonversation från respektive arbetsplats . Närvarande: För arbetsgivaren . Bo Thiman Tf Förvaltningschef . För arbetstagarorganisationer . Annelie Sebbe Lärarnas Riksförbund . Angela Arnesen Lärarnas Riksförbund

Dekan/motsvarande fattar efter  Mall Protokoll Mbl 11. Https Www Norrkoping Se Download 18 3ef6b1d158f1bd46e11dddf 1489759931650 Samverkansavtal 2010 Pdf  Sammanträdesprotokoll.

Det gäller all information i alla våra system, till exempel även i Outlook och olika Nej, MBL-protokoll får inte lämnas ut när det innehåller personuppgifter på 

Mbl protokoll exempel

MBL vid ingående av entreprenadavtal m m En arbetsgivare som vill lägga ut arbete på entreprenad eller lämna ut ett arbete till någon som ska utföra arbe-tet utan att vara anställd hos arbetsgivaren är normalt skyldig att ta initiativ till förhandlingar enligt 38 § MBL med sin fackliga motpart. 38 § MBL ska tillämpas pa- Snabbprotokoll vid förhandling enligt 11 § MBL och 32 § LAS Snabbprotokoll enligt bifogade mallar används i samråd med de fackliga organisationerna på prov. Snabbprotokoll används vid följande förhandlingar enligt 11 § MBL: -Ändrad organisatorisk placering (som ej påverkar organisationen) -Titelbyte Protokoll. Ett protokoll ska dokumentera vad som sägs och beslutas på ett möte, så att det inte bara blir en massa prat som inte leder någonstans. Därför är det viktigt att man vid varje möte går igenom föregående mötes protokoll så att man kan se att det som blev beslutat också har blivit utfört. Protokollsanteckningen kan till exempel användas för att redovisa argument mot beslutet, för att ange skälen till hur ledamoten röstat, eller för att en ersättare som inte tjänstgör ska få sin åsikt antecknad i protokollet. Exempel på protkollsutdrag: Protokollsutdrag från xx/xx 20xx (datum och år) Närvarande: Olle, Lars, Kristina, Ulrika.

Mbl protokoll exempel

Protokoll, förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL). Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder  Förhandlingen är avslutad då protokollet är justerat av parterna. I de fall parterna inte för personalpolitiken. Exempel på ärenden som ska informeras vid MBL:.
En kompetent person

Mbl protokoll exempel

Bo Thiman Tf Förvaltningschef .

Om motparten begär det ska förhandlingsframställnigen vara skriftlig och ange den fråga man vill förhandla om (16 § MBL) Förhandling ska alltid avslutas vid en angiven tidpunkt som framgår av protokollet, till exempel ”förhandlingen avslutas 2014-05-02”.
Boozt söka jobb

Mbl protokoll exempel kostnad tjänstebil volvo
svartlistad av arbetsgivare
järnhandel vasastan stockholm
eurvicscire wealth
realisationsresultat formel
roliga citat om livet

14 jan 2010 som man förhandlar om (till exempel en ifrågasatt omplacering eller uppsägning). Om någon av er kräver det så ska ett protokoll skrivas.

Kurs i MBL-förhandling. Innehåll.


Karl anderson height
hallbart initiative

Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn.

Exempel på sådana är namn eller personnummer men även medlemsnummer, mobilnummer, foton, IP-nummer och e-postadress räknas som personuppgifter. Vad är känsliga personuppgifter? Protokoll – Det finns inget formkrav på att protokoll ska föras vid en förhandling, men detta rekommenderas starkt. Om part begär att protokoll ska föras så skall det föras (MBL 16 §, sista stycket). Ett protokoll ska spegla de överenskommelser som har gjorts på ett tydligt sätt, vilket tyvärr inte alla ser till att så blir fallet.

Se hela listan på ledarna.se

Påverka och förhandla om inhyrning 5 Bakgrund Allt fl er arbetsuppgifter läggs ut på konsult- och bemanningsbolag, vilket behöver hanteras på ett sätt som ger våra medlemmar ett så bra infl ytande över sin arbetssituation som möjligt. PROTOKOLL 1(2) Förhandling enligt MBL 11§ Förvaltningen Arbetsmarknad & kompetensutveckling . Tid: 2016-02-11 .

För SKTF. Anette Svedling. För Kommunal: Roger Pontén Ärende: Förhandling enligt MBL § 11.