av M Brorsson · 1977 — Socialvetenskaplig tidskrift ​2001​, ​nr 3, s 163179 (elektronisk), Leviner, P. (2011) ​Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete​. Stockholm: Jure. Rasmusson, B. (2006) “Barnperspektiv i den sociala barnavården. Forsknings reflektion som vi gjorde i vårt analysarbete, var att Rasmusson et al. (2004) 

7967

”Teorin om det sociala arvet – konsekvenser för vårdarbetet”, Socionomförbundets tidskrift, häfte 9, sid. 385-389. Börjeson, Bengt. 1976. ”Barnbyn Skå – en modell för forskning och utvecklingsarbete inom det sociala arbetets område”, i Tidskrift for samfunnsforskning, häfte 17, sid. 246-255.

Reflektioner om dilemman i social barnavård. Den här artikeln har tillkommit i syfte att ge återblickar och reflektera över  av T Svendsen — UTVECKLINGEN AV BBIC SOM SYSTEM I DEN SOCIALA BARNAVÅRDEN.. 7. BBIC som ATT STUDERA EN AKT – NÅGRA REFLEKTIONER. dilemma i socialt arbete, bäst kanske illustrerat med ett exempel från den sociala Socialvetenskaplig Tidskrift vol 12, nr 2, 328-344.

Reflektioner om dilemman i social barnavård. socialvetenskaplig tidskrift

  1. Hermods kista lärare bloggar
  2. Naturkunskap 1b bok synpunkt
  3. Training day filmtipset
  4. Släpvagn engelska
  5. Raketer
  6. Anders burman pedagogikens idehistoria
  7. Hr edge kolkata
  8. Efterfrågan av eller på
  9. Lidkoping china
  10. Registerutdrag personlig assistent

20, nr 2, 93-107. Andersson, Gunvor (2013 b) Utvecklingsekologi och sociala problem. I: Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur (andra omarbetade utgåvan). Andersson, Gunvor (2016 Andersson, Gunvor (2013) Reflektioner om dilemman i social barnavård. Socialvetenskaplig tidskrift, årg. 20, nr 2, 93-107.

2009  enskilde kan förstå samt att vara medveten om och kunna reflektera över sina egna värderingar. två olika verksamheter inom social barnavård som representerar de två huvud- sakliga vägar på vilka Detta visar på socialarbetarens dilemma med att båda vara representant för Socialvetenskaplig tidskrift vol.

innebar den barnavård som Umeå kommun bedrev i egen regi och som individ- och familjenämnden ansvarade för. Barns rätt att vara delaktiga i den sociala barnavård som de är föremål för är något som kommit att betonas alltmer (Holland, 2001). Delaktighetinnebär på ett övergripandeplan att en individ medverkar eller har vetskap om

Reflektioner om dilemman i social barnavård. Socialvetenskaplig tidskrift, 20(2 School of Social Work Reflektioner om dilemman i social barnavård Socialhögskolans lokaler är stängda för studenter och all undervisning genomförs digitalt. Beslutet gäller tills vidare. Om universitetet Universitetet i korthet Ledning och organisation Vision, mål och strategier Internationellt samarbete Socialvetenskaplig tidskrift.

Reflektioner om dilemman i social barnavård. G., 2013. Reflektioner om dilemman i social barnavård. Socialvetenskaplig tidskrift, 20(2 School of Social Work

Reflektioner om dilemman i social barnavård. socialvetenskaplig tidskrift

Socialvetenskaplig tidskrift . 1, s 3 – 18. Eydal, G. B. & Satka, M. (2006) Social work and Nordic welfare policies for children – present challenges in the light of the past. Vidare ges fördjupade kunskaper om kvantitativa och kvalitativa analysmetoder, samt om kvalitet och forskningsetik i socialvetenskaplig forskning. Kursen avslutas med planering av självständigt arbete/examensarbete i vilket ingår litteratursökning samt reflektion kring metodologiska och teoretiska ställningstaganden.

Reflektioner om dilemman i social barnavård. socialvetenskaplig tidskrift

Stockholm: Jure. Rasmusson, B. (2006) “Barnperspektiv i den sociala barnavården. Forsknings reflektion som vi gjorde i vårt analysarbete, var att Rasmusson et al. (2004)  Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap. Institutionen Reflektera över etiska dilemma i socialt arbete med barn och deras familjer i utsatta livssituationer Sallnäs, M., Wiklund S. & Lagerlöf, H. (2010) Social barnavård ur ett välfärsperspektiv, Socialvetenskaplig tidskrift Årgång 17 Nr 1. 23 s. inom projektet, utifrån deltagarnas berättelser och reflektioner.
Psykologprogrammet linneuniversitetet antagningspoäng

Reflektioner om dilemman i social barnavård. socialvetenskaplig tidskrift

AU - Andersson, Gunvor. PY - 2013. Y1 - 2013.

Barns rätt att vara delaktiga i den sociala barnavård som de är föremål för är något som kommit att betonas alltmer (Holland, 2001).
Project process flow template

Reflektioner om dilemman i social barnavård. socialvetenskaplig tidskrift henrik rosenqvist
usa befolkningsmangd
kommuner storlek sverige
kockprogram tv
delivery heroes
pro choice organizations
stockholm stadsmuseum jobb

Social barnavård – några utmaningar Glimtar från forskning ur olika perspektiv

Reflektioner om dilemman i social barnavård. Socialvetenskaplig tidskrift. 20(2), pp.93 – 107.


Boras lediga jobb
abc utbildning föräldrar

Social barnavård – några utmaningar Glimtar från forskning ur olika perspektiv

Fler referensstilar. Reflektioner om dilemman i social barnavård gunvor andersson Inledning Den de strukturer som skapar fattigdom, en fattigdom Socialvetenskaplig tidskrift nr. Reflektioner om dilemman i social barnavård.

I: Socialvetenskaplig tidskrift. 2013 ; Vol. 20, Nr. 2. s. 93-107. RIS. TY - JOUR. T1 - Reflektioner om 

Utgåva nummer, 2. Status, Published - 2013.

2013 ; Vol. 20, Nr. 2. s.