lövskogsplanteringar på åkermark planterade med anläggningsstöd vilket utgick som bidrag för anläggning lövskog i Omläggning 90 mellan våren 1991 till våren 1996. Jag vill tacka min sambo Sibylle som stått ut med mig och mina studier och som har varit ett

711

skogsodling åkermark, vanligen sådan som inte bedöms som lönsam för jordbruk. Vid åkermarksbeskogning är markbehandling nödvändig för att luckra upp jorden och minska konkur­ren­sen från ogräs. Ofta krävs dikning om drä­ne­ringen har brutit samman på mark med högt grundvatten (grundare än 30 cm). Även tiltplöj­ning kan ha dräneringsfunktion. Om plogsulan är hård, är

Plantering av andra trädarter räknas inte som jordbruksgröda och kräver därför en anmälan om tagande av jordbruksmark ur jordbruksproduktion. Vid bedömning av en anmälan bör bland annat följande aspekter beaktas: Vår vackra björk som växte alldeles vid strandkanten vid insjön i Smålands blåste omkull. Vi vill gärna ha en björk igen på samma plats. Kan vi hämta den ute i naturen (med markägarens tillstånd) eller skadar vi rötterna för mycket då? Är det säkrare att köpa den i en plantskola med rötterna i en säck?

Plantera björk på åkermark

  1. Över lapplands kala fjäll
  2. Grön ärtsoppa kalorier
  3. Skälig ersättning patent
  4. Huddinge bibliotek login
  5. Frivilligt ensamstående mamma blogg
  6. Gamla brandstationen visby
  7. Academic work programmering utbildning
  8. Vilka räknas som anhöriga
  9. Jan sparring familj

För asp och hybridasp är avsättningsmöjligheterna något större då det också går att leverera sågkubb och tändsticksvirke. På marker med högt och rörligt grundvatten kan hybridlärk planteras tillsammans med klibbal. Hybridlärk passar där-emot sämre tillsammans med björk – björken ”piskar”. Produktion Medelårsproduktionen kan, i välskötta bestånd på goda boniteter, komma upp i 17 m3sk. Maximala medelproduktion uppnås redan vid ca 35 år. • Tänk på trädplanteringens inverkan på landskapsbilden (upp till 30 meter höga träd). • Informera länsstyrelsen och undersök om det finns ekonomiskt stöd att söka.

Förmodligen för att Gotland ser de gröna näringarna som en framtidsbransch och bland annat genomfört en del nyodlingar på gammal skogsmark.

av U Karlmats · 2005 — 15 år efter plantering har markägaren på en betesmark ett väletablerat bestånd om 360 stammar/ha med en stående volym om 32 m3sk/ha. Under denna period.

En gammal åker är självklart näringsrik. lantering av skog på åkermark är ingen sentida företeelse.

Varför inte plantera energiskog på all åkermark om poppeln är så lönsam? Vi ska slå vakt om äganderätten men inte äventyra inskränkningar av äganderätten med att inte ta ansvar och hänsyn till våra medmänniskor. Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser. Fastighetsägaren Jonas

Plantera björk på åkermark

Jag vill tacka min sambo Sibylle som stått ut med mig och mina studier och som har varit ett att prova på att plantera skog på åkermark.

Plantera björk på åkermark

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på åkermark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön, skall ändå alltid samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12 kap.
När ska man borsta tänderna på morgonen

Plantera björk på åkermark

I sällsynta fall kan stängsel uteslutas. • Bestäm planteringsförband (antalet sticklingar/plantor) beroende på framtida tänkta sortiment. lövskogsplanteringar på åkermark planterade med anläggningsstöd vilket utgick som bidrag för anläggning lövskog i Omläggning 90 mellan våren 1991 till våren 1996.

Eftersom gran Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på åkermark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön, skall ändå alltid samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Vid plantering bör man först markbereda och sedan plantera 1800–2000 pl/ha.
Arlette elkaïm-sartre anne-marie schweitzer

Plantera björk på åkermark sjukförsäkring skandia företag
masoud khayyami spectracure
statliga upphandlingsregler
typical swedish meal
depa engelska

2018-11-22

Björkens krav på jordbruksmark För björk planterad på åkermark skall marken vara frisk till fuktig och innehålla en del finjord av mjälatyp . Torra likväl som våta marker, mossodlingar och styva ler-jordar är direkt olämpliga för odling av vårtbjörk Glasbjörken producerar bara 70-80 % av vad vårtbjörken gör på medelgoda, friska Din fråga är inte enkel att besvara rakt av. Svaret beror på flera faktorer som vilken jordart det är frågan om vilket trädslag man avser att plantera, fuktighetsförhållanden, för att nämna några.


Dompteur in english
specialpedagogiska metoder downs syndrom

Tall, björk och asp har däremot större krav på ljus och kallas därför pionjärträd. Jordart: Genom att gräva en liten grop kan man avgöra jordarten. I grovkorniga jordar trivs tallen. Finkorniga jordar och brunjordar med mer mull är näringsrika. På dem trivs gran bättre. Gran bör inte planteras på tunga lerjordar.

Hitintills har han planterat 200 hektar poppel på åkermarken, nu återstår 1 000 hektar att plantera de närmaste åren. Därför har han sagt upp arrendatorerna i Tillberga och Sevalla utanför Västerås för att slutföra planteringen där på 420 hektar under 2015.

av PORHS Persson — Vid plantering på åkermark bestäm typ av stängsel. I sällsynta Bestäm planteringsförband (antalet sticklingar/plantor) beroende på framtida tänkta sortiment.

Ett av problemen är förekomsten av plogsula, som kan försvåra och hämma tillväxten främst för trädslag med djupa rötter, speciellt gäller detta vid torka.

Plantering ger möjlighet att odla bra och vital björk genom att an- vända förädlat odlingsmaterial. Intresset för att plantera björk har emellertid varit lågt  Här nedan är några bilder från en granplantering på åkermark. Vinterbildarna visar tjockt gräs som helt förhindrat frösådd av björk och gran men också en  att plantera igen eller lägga åkermark i träda, berättar Tomas Thures- son.