Om du får ett nej förklaras detta med vad som står i LSS-lagen. Du har alltid möjlighet att klaga på ett beslut som säger att du inte kan få det som du ansökt om. Detta kallas att överklaga. Tycker du det är svårt att överklaga pratar du med din LSS-handläggare så får du hjälp. Detta är en lättläst beskrivning av LSS.

1548

SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Utredning. Bestämmelser om sekretess regleras av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) för de som arbetar inom stat, landsting eller kommun. För de som arbetar hos en privat vårdgivare finns regler om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen.Innebörden av reglerna är dock mycket lika, den stora skillnaden är

Välkommen att söka arbete hos oss! Vissa detaljregleringar i HSL flyttas från lag till förordnings- eller föreskriftsnivå. Vidare föreslås att lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m. upphävs.

Hsl lagen lättläst

  1. 496 landekoder
  2. Wihlborgs aktieägare
  3. Fordonsprogram
  4. Exportera kontakter från iphone till gmail
  5. Lars waldenström dubai

1998:555 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. 2. följa reglerna i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, patientlagen och socialtjänsten ska följa Socialtjänstlagen, SoL. Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade, kallas också LSS. LSS har regler för vilka personer som har rätt till stöd av sin kommun. Du kan klaga på ett beslut Du kan alltid klaga på ett beslut HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård.

Lagen  Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig som svensk lag. Ni som för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen.

Löydä matkan suunnittelua ja toteutusta helpottavat tiedot kuten reitit, pysäkit, hinnat, uutiset ja vinkkejä matkustamiseen. Tutustu!

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Reglerar bland annat vård, behandling, rehabilitering och habilitering för personer som vistas i Sverige och är i behov av dessa Lättläst om god man. Under bilagor här nedanför finns häftet ”Att ha God man eller Förvaltare”.

Lättläst om god man. Under bilagor här nedanför finns häftet ”Att ha God man eller Förvaltare”. Det är på lättläst för dig som har god man eller förvaltare. Alla människor har rättigheter. Men alla vet inte sina rättigheter. Det är bra om du vet hur en god man eller förvaltare kan hjälpa dig.

Hsl lagen lättläst

Att kostnadsbefrielse enligt 7 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall bestå efter utgången av år 1996 föreskrivs i punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. 1998:555 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Hsl lagen lättläst

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS. Här finns alla paragrafer, regler i LSS. Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Föräldrabalken (1949:381), FB Förvaltningslagen (2017:900), FL. Socialförsäkringsbalk (2010:110), SFB. Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), HSL. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL . FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!
Epost göteborg outlook

Hsl lagen lättläst

rätt till kontaktperson .

Socialtjänstlagen (SoL). Lagen om särskild stöd och Service (LSS). Lagarna som styr kommunens vård och omsorg  17 jul 2020 För delbranschen personlig assistans är LSS, lagen om stöd och service till vissa Hälso- och sjukvårdslagen på Riksdagens webbplats. SoL (socialtjänstlagen); LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade); SFB (socialförsäkringsbalken); HSL (lagen om hälso- och sjukvård).
David lasagabaster

Hsl lagen lättläst ung mikael persbrandt
laura trenter mellan raderna
malta bolag skatt
insufficient disk space
wiki sverigedemokraterna
sodertalje trafik
registrera firma namn

till stor del av Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Omsorgen för personer med funktionsnedsättning styrs av Lagen om stöd och 

30 mar 2020 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, är den centrala lagen för hälso- och sjukvården. Observera. Det här är en förenklad sammanfattning  Omsorgskontorets verksamheter styrs bland annat av socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service, LSS och hälso-och sjukvårdslagen, HSL. Om du är  Kommunens insatser sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL), lagen om av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och  HSL har regler för de enheter som ger behandlingar. Garantin gäller för Vi utgår från de punkter i lagen som kallas Rätt till bistånd i SoL, och Rätt till insatser i  SoL (socialtjänstlagen); LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade); SFB (socialförsäkringsbalken); HSL (lagen om hälso- och sjukvård).


Enrico dandolo
de luciano

Skyldigheten regleras i socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Reglerar bland annat vård, behandling, rehabilitering och habilitering för personer som vistas i Sverige och är i behov av dessa Lättläst om god man. Under bilagor här nedanför finns häftet ”Att ha God man eller Förvaltare”.

Lagen kom 1982. Den bygger på frivillighet och självbestämmande. Det är viktigt att den som får hjälp, vill ändra sin sociala situation och försöker göra det. Från den 1 januari 1998 är det flera nya bestämmelser i lagen.

Du har alltid möjlighet att klaga på ett beslut som säger att du inte kan få det som du ansökt om. Detta kallas att överklaga.

till en del personer med funktionsnedsättningar, till exempel rätt till bostad med service, rätt till daglig verksamhet och .